MED18

MED18 (mediator complex subunit 18)

1p35.3

  • MED18 (1p35.3) EVI5 (1p22.1)
  • UBE4B (1p36.22) MED18 (1p35.3)
  • UBE4B 1p36.22 MED18 1p35.3
Loading...

Loading graph..